Προδιαγραφές συσκευασίας

Βασική προτεραιότητα για την Great Stories είναι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων σε κάθε στάδιο. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η αποφυγή της οξείδωσης του ελαιόλαδου, προκειμένου να διατηρηθούν στο μέγιστο βαθμό όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Όπως είναι γνωστό, κύριοι παράγοντες οξείδωσής του αποτελούν οι υψηλές θερμοκρασίες (>18°C), η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και το οξυγόνο. Για αυτό το λόγο, έχει γίνει μία πολύ προσεκτική επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας, η οποία αποτρέπει τα προαναφερόμενα στοιχεία αλλοίωσης της ποιότητας των προϊόντων.